Volvo C30 (2006-2013)

Volvo S40 (2003-2012)

Volvo S60 II (2010+)

Volvo XC60 I (2008-2017)